Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik je tijekom 2011. godine uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije adaptirala stambeno poslovnu zgradu u Ribniku u kojoj je 2013. godine započela sa radom zdravstvena ambulanta.

Prilikom adaptacije napravljena je instalacija za centralno grijanje. Općina je kandidirala projekt „Stambeno poslovna zgrada – zdravstvena ambulanta u Ribnik“ pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije po Programu poticanja aktivnosti zajednice na energetsku učinkovitost. Cilj projekta je postići racionalno korištenje energije kroz obnovljive izvore energije uvođenjem sustava grijanja u adaptiranu zdravstvenu ambulantu ugradnjom kombiniranog kotla na drvo i pelete. Kotao je isporučen dana 21.12.2013. godine, a njegova instalacija izvršena je od strane ovlaštenog instalatera dana 31.12.2013. godine, tako da se sa grijanjem započelo 01.01.2014. godine. Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 12.03.2014. godine izvršen je pregled objekta i sastavljeno je tehničko izvješće o pregledu projekta.

Općina Ribnik je zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ugradnjom kombiniranog kotla na drvo i pelete, riješila problem grijanja poslovnog prostora u skladu s trendovima, normama i regulativom EU, a energent koji se koristi je domaći i iz obnovljivog izvora.

Ukupna vrijednost kotla sa troškom utovara, prijevoza i istovara iznosi sa PDV-om 27.833,75 kuna.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK