O nama

Općinski načelnik - Općinsko vijeće - Jedinstveni upravni odjel

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/2015).

Izrada Urbanističkog plana utvrđena je Ciljanom izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 05/14).

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), kao nositelj izrade, obavještava javnost o početku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik, objavom ove Obavijesti na mrežnoj stranici Općine Ribnik http://www.ribnik.hr.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade UPU Lipnik mogu se dobiti pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik, Ribnik 4A, Ribnik, 47271 Netretić, tel: 047/742-096 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Odluka_o_izradi_Urbanističkog_plana_uređenja_UPU_Lipnik.pdf

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015).

Predmetnom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015), nije mijenjan obuhvat Plana, već je ispravljena površina obuhvata Plana. Također, predviđeno je Planom utvrditi uvjete za mogućnost gradnje helidroma za potrebe budućeg turističkog naselja.

Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_izradi_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik.pdf

 


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK