O nama

Općinski načelnik - Općinsko vijeće - Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 96., 97., 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13), te utvrđenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lipnik od 17. srpnja 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LIPNIK.

Javna_rasprava-objava.pdf

UPU_Lipnik_prijedlog_za_JR1_(1).pdf

UPU_LIPNIK_1_namjena.PDF

UPU_LIPNIK_2-1_promet.PDF

UPU_LIPNIK_2-2_infra.PDF

UPU_LIPNIK_3_uvjeti_koristenja.PDF

UPU_LIPNIK_4-1_uvjeti_gradnje.PDF

UPU_LIPNIK_4-2_parcelacija.pdf

sazetak_za_javnost.pdf

Izvješće_o_provedenoj_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik,_Općina_Ribnik.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_utvrđivanju_Konačnog_prijedloga_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik.pdf


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK