Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Ribnik

Ribnik 4/A, Ribnik
Registarski broj: 04001041

Cilj: promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstva prvenstveno na području općine Ribnik te na ostalim područjima gdje za to postoji interes u skladu s postojećim propisima, borba za očuvanje prirodnog okoliša čiji su pčele sastavni dio, promicanje proizvodnje i potrošnje pčelinjih proizvoda te rad na okupljanju građana i mladeži radi promocije pčelarstva jedan je od osnovnih ciljeva Društva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: planiranje rada Društva i aktivno učešće na unapređenju pčelarstva Republike Hrvatske; informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Društva; predlaganje mjera i aktivnosti nadležnim tijelima na zaštiti Apis melifere carnice u zemlji i inozemstvu; aktivno sudjelovanje u donošenju pravilnika i propisa vezanih za pčelarstvo; organiziranje grupnih posjeta sajmovima, seminarima, pčelarskim događanjima; inicijativa i realizacija mednih staza i mednih izletišta; definiranje i njegovanje “Dobre pčelarske prakse” u svim segmentima pčelarstva; organizacija tematskih rasprava i javnih tribina; organizacija i suorganizacija manifestacija ocjenjivanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda u zemlji i inozemstvu kao i druge djelatnosti utvrđene u odredbi članka 8. Statuta.

Predsjednik: Nikola Paunović
Dopredsjednica: Sanja Benković - Marković

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK