Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Općina Ribnik javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Ribnik, službenici za informiranje Općine Ribnik na slijedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: 047/742-096, mobitel: 099/3-742-096
2. putem faxa na broj: 047/742-116
3. elektroničkom poštom na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
4. poštom na adresu: Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 000 Karlovac

Službenica za informiranje Općine Ribnik: Ivana Jarmek

Preuzmite obrasce zahtjeva:

Zahtjev_za_pristup_informacijama_(2).doc

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija_(1).doc

Naknada za pristup informacijama

Općina Ribnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14 i 15/14
http://www.propisi.hr/print.php?id=10996

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13 i 85/15
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

IZVJEŠĆE

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2011._godinu.pdf

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2012._godinu.pdf

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2013._godinu.pdf

izvjee-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacija-za-2014.-godinu-176583.pdf

Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2015..pdf

Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2016..pdf

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK