Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 3., članka 4. i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. svibnja 2018. godine, donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu.