Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4., članka 5., članka 6. i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu.

 


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK